Citlivost testu

Citlivost testu

Hormon FSH stimuluje růst a dozrávání ovariálních folikulů během menstruačního cyklu.

U žen s normálním, pravidelným cyklem hladina FSH kolísá do 25 mIU/ml uprostřed cyklu.

Test KlimaSei® je vyhodnocen jako pozitivní od hladiny FSH 25 mIU/ml a vyšší.

Citlivost testu

KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.