Kontakt

ARDEZ Pharma, spol. s r.o.

Popovova 948 / 1, 143 00 Praha 4

KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.