Postup provedení testu

Pokyny před samotným provedením testu:

K provedení testu prosím použijte první ranní moč, která obsahuje nejvyšší koncentraci hormonů a poskytne nejpřesnější výsledky. Pokud ještě stále máte menstruaci, první test by měl být proveden během prvního týdne menstruačního cyklu (2.– 7. den, za 1. den cyklu se považuje první den menstruace). O týden později by měla být hladina hormonu FSH znova stanovena pomocí druhého testu. Pokud nemáte pravidelný menstruační cyklus, proveďte první test kdykoliv v daném měsíci a druhý test o týden později. 

Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.

Postup pro provedení testu:

Umístěte moč do čisté nádoby. Pomocí pipety přeneste 3 kapky moči na testovací kazetu (umístění kapek moče na testovací kazetu dle obrázku dolů) - začněte s odpočítáváním času. Test je aktivován, jakmile spatříte červenou barvu, která se přelévá mezi testovací a kontrolní oblastí. Výsledek testu odečtěte po 5 minutách podle obrázku uvezeném v návodu k použití.

Postup provedení testu

KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.