Klimasei

Kde Klimasei koupíte?

ve všech dobrých lékárnách nebo online:


KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.