Vyhodnocení testu

Vyhodnocení testu

Test je vyhodnocen dle přítomnosti/ nepřítomnosti barevných čárek v kontrolní pozici a zároveň v testovací pozici reakční kazety. Přesní pokyny pro vyhodnocení testu naleznete dole, nebo taky v přibaleném návodu k použití v každém zakoupeném balení KlimaSei®.

POZITIVNÍ VÝSLEDKY TESTU

je-li v kontrolní pozici („C“) a zároveň i v testovací pozici („T“) okénka pro zobrazení výsledku viditelná růžovo-červená čárka, výsledek testu je pozitivní. Intenzita čárky v testovací pozici („T“) je stejná jakou čárky v kontrolní pozici („C“) nebo silnější.  

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU

Pokud je v okénku vidět růžovo-červená čárka v kontrolní pozici („C“), ale v testovací pozici („T“) chybí nebo je její intenzita slabší než u kontrolní čárky, výsledek testu je negativní.


NEPLATNÝ VÝSLEDEK TESTU

Pokud není v okénku vidět žádná čárka, nebo je vidět čárka jenom v testovací pozici („T“), test neproběhl správně a výsledky testu jsou neplatné.

Je důležité postup provádění testu pečlivě dodržet. měla byste provést nový test s novým vzorkem moči.


Vyhodnocení testu

KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.